O szczegóły dotyczące produktu oraz o wycenę zapytaj Doradcę Technicznego z najbliższego Regionu.

Remmers Kiesol C to specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. 

Zastosowanie: 

 • iniekcje w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, wykonywane metodą bezciśnieniową i niskociśnieniową do stopnia zawilgocenia 95%,
 • składnik systemu renowacji murów,
 • szczególnie do stosowania w strefie cokołowej murów licowych z cegły i kamienia naturalnego. 

Właściwości: 

 • gotowy do stosowania,
 • na bazie silanów, nie zawiera rozpuszczalników,
 • zawartość substancji czynnej 80%,
 • ma bardzo dobre zdolności penetracyjne,
 • bardzo wydajny, niskie zużycie,
 • zoptymalizowany do aplikacji bezciśnieniowej,
 • łatwe, szybkie i bezpieczne stosowanie,
 • może być stosowany także przy wysokich stopniach zawilgocenia 

Zużycie: 

około 80 ml/m na każde 10 cm grubości ściany.