Hydroizolacje budynków czyli izolacje przeciwwodne, to kluczowa kwestia przy zapobieganiu szkodliwemu działaniu wody na materiały. Hydroizolacje muszą zabezpieczyć fundamenty oraz mury zarówno przed pionowym pociąganiem kapilarnym jak i przed poziomym naporem wody. Zgodnie z tym musimy zadbać o hydroizolacje poziome i pionowe. Należy również pamiętać, że wadliwe hydroizolacje są powodem powstawania grzyba budowlanego. 

Wykonujemy profesjonalne hydroizolacje pierwotne oraz wtórne światową metodą REMMERS:

  • izolacje poziome- iniekcje ciekłokrystaliczne kremem KIESOL C
  • izolacja pionowe mostkujące preparatem MB2K